Luxury PU Wall Covering

  1. วัดพื้นที่ผนังโดยหาจุดกึ่งกลางของผนัง ตีเส้นโดยใช้ไม้บรรทัดวัดระดับน้ำ
  2. เริ่มติดแผ่นจากจุดกึ่งกลางของผนัง ไล่ไปด้านข้าง โดยใช้กาวตะปูทาที่หลังแผ่น