งานบ้านคุณจารุต

บนฝ้าหลุมติดลาย Cell แผ่นขาวเงา และแผงทีวีติดลาย Five Series แผ่นขาวเงา พร้อมเดินไฟ LED สลับสีได้

Picture (รูปสินค้า)