GPC @Bangna

ลาย Excelsior แผ่นขาวด้าน ติดบนผนังด้านข้าง Lobby

ลาย Great Wave ทำสีทองเข้มติดบริเวณแผงด้านหลัง Reception

ลาย Ripple ทำสีเทาอ่อน ติดบนผนังด้านข้าง Lobby

ลาย Hope Small ทำสีน้ำตาลเข้มวางแผ่นสลับสีกับแผ่นขาวด้าน ติดบนผนังในห้องประชุม

ลาย Small Wave แผ่นขาวด้าน ติดบริเวณคานชั้น 2

Picture (รูปสินค้า)