ม.รังสิต

ลาย Chino แผ่นขาวด้าน ติดบริเวณห้องอาหาร ชั้น 3

ลาย Five Series แผ่นขาวด้าน ติดบริเวณผนังในครัว

ลาย Great Wave แผ่นขาวเงา ติดบริเวณ Canteen ชั้น 1

ลาย Triangle แผ่นขาวเงา ติดบริเวณ Canteen ชั้น 1

 

Picture (รูปสินค้า)